Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity

Číslo akce PV/47
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Účastníci se naučí používat základní asertivní techniky a vědět kdy je obzvláště vhodné být asertivní. Účastníci budou aplikovat získané znalosti a zkušenosti nejdříve do rolových situací postupně i do běžného života obzvláště při řešení konfliktních situacích. Budou vedeni k rozvoji schopnosti názor obhájit, argumentovat, provést konstruktivní kritiku, zhodnotit situaci, umět se i ostatní ocenit… 8 hodin
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, ZUŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, vedoucí pracovníci škol
Lektor Mgr. Helena Wiesenbergová
Termín 10. 06. 2020 ( , 9:00 – 16:00)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy