Hudba jako prostředek výchovy a vzdělávání – Jak rozvíjet kognici a percepci prostřednictvím hudebních prostředků - ZRUŠENO / WEBINÁŘ

Číslo akce PV/70
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem je seznámit účastníky s možnostmi, jak pomocí hudby rozvíjet u žáků pozornost, paměť, kreativitu a emoční inteligenci , nabídne způsoby zklidnění žáků , prevenci rizikového chování ( nácvik technik seberegulace), týmovou spolupráci žáků, práci s pravidly ( bubenický kruh). Učitelé získají znalosti a kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, emocí.. 8 hodin
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
Lektor Mgr. Alena Vlková
Termín 07. 04. 2021 (9:00 – 16:00)
Místo konání on-line , Prostějov , Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, Kollárova 12
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

Seminář je zrušen. 


Zpět

Modul: Kurzy