Hudba jako prostředek výchovy a vzdělávání – Jak rozvíjet kognici a percepci prostřednictvím hudebních prostředků

Číslo akce PV/48
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem je seznámit účastníky s možnostmi, jak pomocí hudby rozvíjet u žáků pozornost, paměť, kreativitu a emoční inteligenci , nabídne způsoby zklidnění žáků , prevenci rizikového chování ( nácvik technik seberegulace), týmovou spolupráci žáků, práci s pravidly ( bubenický kruh). Učitelé získají znalosti a kompetence v oblasti tvůrčího vyjadřování myšlenek, emocí.. 8 hodin
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, ZUŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
Lektor Mgr. Alena Vlková
Termín 04. 11. 2020
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy