Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky

Číslo akce PV/54
Cena 1300 Kč
Charakteristika Seminář formou workshopu nabízí praktické ukázky metod, pracovních postupů, využívání nástrojů a pomůcek při práci se základními materiály. Pomocí získaných informací a praktického zkoušení aktivit se může účastník semináře kvalitně připravit na začlenění polytechnické výchovy do vzdělávacího procesu ve svém vzdělávacím zařízení.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
Lektor Mgr. Zdenka Štefanidesová
Termín 13. 10. 2020 (, 8:00 – 15:00)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy