Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

Číslo akce PV/55
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (LMP, SPU, PAS, dysfázie). Metody podpory žáků při osvojování základních školních dovedností. Organizace výuky v běžné třídě, hodnocení a klasifikace. Nabídnout pro pedagogy popř. též asistenty pedagogů náměty pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce. (Více pozornosti bude věnováno dětem s lehkou mentální retardací, se specifickými poruchami učení a s dysfázií.) 8 hodin
Cílová skupina Pedagogové ZŠ, asistenti pedagoga
Lektor Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Termín 20. 10. 2020 (, 8:00 – 15:00)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy