Číst se naučí každý

Číslo akce PV/56
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem bez ohledu na charakteristiky žáka. Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se účastníci seznámí se specifiky osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení. 8 hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci 1.stupně ZŠ
Lektor Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Termín 21. 10. 2020 (, 8:00 – 15:00)
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy