Inkluze – společné vzdělávání (pro MŠ)

Číslo akce PR/203
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Seznámíme se se změnou ve školském zákoně, par. 16, 17, 18, 19 a ve vyhlášce č. 27/2016Sb., vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných, rozdílem mezi integrací a inkluzí a potřebou společného vzdělávání. Objasníme si stupně a druhy podpůrných opatření. Úloha a postavení školského poradenského zařízení vzhledem ke společnému vzdělávání. Spolupráce pedagogických pracovníků mateřské školy se zákonnými zástupci dětí a se školským poradenským pracovištěm při nastavení podpůrných opatření. Blíže se seznámíme s Plánem pedagogické podpory a Individuálním vzdělávacím plánem, potřebou změny hodnocení, důležitosti pedagogické diagnostiky, hodnocení a vedení portfolia dítěte, využití portfolia v praxi. Zapojení asistenta pedagoga a další personální podpůrná opatření v procesu společného vzdělávání. Účastníci získají základní znalosti o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor PaedDr. Iva Tomášková, ředitelka MŠ a ZŠ, lektorka MŠMT pro společné vzdělávání
Termín 04. 02. 2020 (, 8:30-15:00 )
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy