Pozornost a soustředění aneb Jak motivovat k soustředění ve skupinové práci

Číslo akce PR/204
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Ojedinělý seminář je interaktivní, prožitkový, poskytuje pedagogickým pracovníkům databanku her a cvičení, které podporují dovednost koncentrace u dětí a tedy efektivnějšího učení. Zároveň využijí dovednost zaměření pozornosti ke zklidnění dětí a navození tvořivého a motivujícího učícího prostředí. Volné pokračování semináře „Pozornost a soustředění aneb jak hravě rozvíjet mozek k lepší koncentraci a učení“ . Lze se účastnit i bez absolvování předchozí části. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6d; pro ZŠ 2.II/6d; pro SŠ 2.III/7d; pro SVČ 2.VI/4d; pro ZUŠ 2.VII/4d
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ, DD, ZUŠ, SVČ
Lektor Ing. Hana Havlová lektorka, kouč, trenérka emočních kompetencí, grafička, publicistka. Působila jako šéfredaktorka časopisu Wellness, spolupracovala s redakcemi magazínů Personál, Osobní lékař, Xantypa
Termín 05. 02. 2020 (, 8:30 - 15:00 )
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy