Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky – na ZŠ - OBSAZENO !!!

Číslo akce PR/206
Cena 1 200 Kč
Charakteristika 8-hodinový seminář Seminář formou workshopu nabízí praktické ukázky metod, pracovních postupů, využívání nástrojů a pomůcek při práci se základními materiály. Pomocí získaných informací a praktického zkoušení aktivit se může účastník semináře kvalitně připravit na začlenění polytechnické výchovy do vzdělávacího procesu ve svém vzdělávacím zařízení. Součástí semináře je: -Ukázky činností podporujících fixaci správných pracovních postupů. -Tvořivá činnost se známými materiály. -Posílení zájmu o propojení technických, přírodovědných a environmentálních oborů. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6g; pro ŠD 2.V/4g; pro SVČ 2.VI/4g
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci ZŠ, vychovatelé ŠD, pedagogové volného času
Lektor Mgr. Zdenka Štefanidesová
Termín 04. 03. 2020 (, 8:30-15:00)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

KURZ JE OBSAZEN, NELZE SE DO NĚJ PŘIHLÁSIT.


Zpět

Modul: Kurzy