Polytechnická výchova v MŠ – rozvoj prostorové představivosti

Číslo akce PR/216
Cena 1200 Kč
Charakteristika Seminář má ukázat, jak je možné vhodně zvolenými činnostmi, které patří do oblasti polytechnické výchovy, které budou přizpůsobené věku a momentální úrovni rozvoje dítěte, příznivě ovlivnit jeho další psychomotorický vývoj a rozvíjet rozvoj prostorové představivosti. Dlouhodobě rozvíjet u dětí zájem o tyto dílčí činnosti a tím následně o polytechnickou výchovu jako celek. Při konstrukčních činnostech se děti učí řešit postup a nacházet řešení. Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti. Děti, pomocí hry, zkoumání, konstrukce, práce se stavebnicemi získávají nové zkušenosti o okolním světě, rozvíjí své technické schopnosti, myšlení a fantazii. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6g
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 06. 04. 2020 (, 11:30-18:00)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy