Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku

Číslo akce PR/217
Cena 1200 Kč
Charakteristika Kurz poskytuje informace o vývoji dítěte předškolního věku v rovině kognitivní, pohybové a sociální jako východisko pro stanovení potřebné míry obtížnosti podnětů tak, aby vzdělávání dítěte bylo důsledně vázáno k jeho individuálním potřebám a možnostem, aby každému dítěti byla poskytnuta pomoc a podpora nejen vzhledem k věku, ale i s ohledem na jeho osobní dispozice a možnosti v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, kterou je schopno přijmout. Diagnostika zde není cílem, je prostředkem k poznání dítěte, úrovně vývoje jednotlivých schopností, dovedností a vědomostí. V pedagogické praxi se musí stát východiskem a součástí stimulace, intervence. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6e pro ZŠ 2.II/6e
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, speciálních škol
Lektor Mgr. Jiřina Bednářová, speciální pedagog, autorka velkého počtu metodických materiálů a pracovních listů
Termín 14. 04. 2020 (, 8:30-15:00)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy