Třídnická hodina – práce na hodinu?

Číslo akce PR/218
Cena 700 Kč
Charakteristika Dlouhodobé a efektivní vedení třídnických hodin má nezastupitelné místo v práci třídního učitele s kolektivem. Je důležitou a základní složkou v primární prevenci rizikového chování a může sloužit jako vhodný a bezpečný prostor pro řešení vzniklých situací ve třídě. Inspirace pro pedagogy konkrétními aktivitami a hrami, které mohou využít při práci se žáky. Důležitou součástí je práce s pravidly – jejich nastavování a následná práce s nimi ve skupině.
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci 1. st. i 2. st. ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Minářová
Termín 15. 04. 2020 (, 14:00-17:30)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy