Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte – rozvoj čtenářské a literární gramotnosti

Číslo akce PR/221
Cena 1200 Kč
Charakteristika Práce s novou knihou lektorky: „Pohádky v dlaních vepsané“ Seminář určený učitelům mateřských a základních škol zaměřený na možnosti rehabilitace knižní kultury, a využití literární předlohy na vývoj dítěte a jeho tvořivou práci. Jak pohádky vnášejí do jeho světa smysl a řád, a nabízejí mu polarizované, srozumitelné obrazy dobra a zla, a dávají dítěti informace o mravních dimenzích lidského života. Seminář ukazuje, jak prezentovat dětem krásu a rozmanitost českého jazyka, jak je vést k zájmu všímat si detailů světa kolem a rozvíjet jejich fantazii. (Knihu bude možné zakoupit na semináři). Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6a pro ZŠ 2.II/6a pro ŠD 2.V/4a
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé školních družin
Lektor Lena Banszel Freyová
Termín 27. 05. 2020 (, 8:30-15:00)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy