Úspěch pro každého žáka – jak žáky motivovat, aktivizovat a zapojit do výuky

Číslo akce PR/223
Cena 1200 Kč
Charakteristika Cílem semináře je prezentovat účastníkům informace o tom, které vyučovací metody ve výuce základní školy považujeme za aktivizační, tedy takové, které spustí mentální procesy učení žáka přímo ve výuce, se zaměřením na „úspěch pro každého žaka“, tedy i žáka s nižším nadáním. Tyto metody zvyšují školní úspěšnost žáků, ale probouzí také zájem o předmět a učivo, zároveň cíleně, i když nenásilně rozvíjejí žákovské kompetence ke školnímu i celoživotnímu učení. Metody jsou součástí klasické organizace výuky na velké části našich škol, tedy vyučovací hodina 45 minut, dělení na předměty, klasická struktura vyučovací hodiny, doplněné výukou v terénu, výukou propojenou s praxí. Součástí je i INSPIROMAT – ukázky zkušeností a dobré praxe. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6E
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci ZŠ
Lektor PhDr. Jaroslava Ševčíková
Termín 03. 06. 2020 (, 8:30-15:00)
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy