Dřevěné výrobky pro tvořivé žáky a učitele

Číslo akce JE/134
Cena 1000 Kč
Charakteristika Účastníci se seznámí s novými nápady pro pracovní činnosti, dovednosti při práci se dřevem, rozvoj jemné motoriky, fantazie, samostatnosti, přesnosti, trpělivosti, praktické zručnosti. Činnosti v souladu s ŠVP lze zařadit do nejrůznějších předmětů, jako je prvouka, pracovní činnosti, výtvarná výchova atp. Návaznost na RVP (kompetence sociální, personální,pracovní).
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, ŠD, SVČ
Lektor Mgr. Jan Helis
Termín 26. 03. 2020 (, 10:00 – 16:00)
Místo konání Jeseník, MKZ Jeseník, Centrum společných aktivit, 28.října 870/18
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Jakubíková (777 367 695, Ivana.jakubikova@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy