Rozvoj osobnosti pedagoga

Číslo akce OL/255
Cena 2200 Kč
Charakteristika 16hodinový seminář (2x8 hodin) Cílem kurzu je naučit účastníky profesionálně a pozitivně komunikovat se svým okolím – s kolegy, žáky, rodiči, úřady, zejména v náročných situacích, které život přináší. Kurz je zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů. Možno hradit ze šablon II pro ZŠ 2.II/6d pro SŠ 2.III/7d
Cílová skupina Pedagogové ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Termíny 18. 05. 2020 (, vždy 8,30-16,00 )
19. 05. 2020
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy