Rozvoj osobnosti pedagoga – zvládání sociálních interakcí pomocí praktické asertivity

Číslo akce OL/323
Cena 1 300,-Kč
Charakteristika Popis cílů: Ujasnit si pojem asertivita, asertivní jednání, základní principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího, ujasnit si, v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů. Ujasnit si základní asertivní techniky a naučit se je používat, vědět kdy je obzvláště vhodné být asertivní, nacvičit asertivní komunikaci.
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, asistenty pedagoga, pedagogy volného času, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
Lektor Mgr. Helena Wiesenbergová
Termín 05. 05. 2021 (5. 5. 2021 9,00-16,30 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy