Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty

Cena 9.940,-
Charakteristika Délka studia: 1 rok, cílem je zvládnutí základních komunikačních dovedností. Více informací v anotaci.
Cílová skupina cizí státní příslušníci, kterým byl poskytnut na území ČR azyl
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146)
Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy