Intenzivní víkendový kurz Anglického jazyka pro studenty PdF UP /nefilologických st. oborů 1/

Cena 1 580,- Kč
Charakteristika Vysvětlení a procvičení gramatických struktur a slovní zásoby, které odpovídají 1 - 6. lekci základního studijního materiálu. Toto učivo je podmínkou pro splnění zápočtu z Anglického jazyka pro nefilology 1. Příprava na písemný zápočtový test, který je součástí studijních povinností v prezenčním, kombinova¬ném i paralelním studiu po 1. semestru anglického jazyka; osvojení gramatických aspektů jazyka požado¬vaných pro zvládnutí testu a rozší¬ření slovní zá-soby; probírána témata na úrovni A2/B1 dle SERR. Příprava studentů KS na zápočet z “Anglického jazyka pro nefilology 1”.
Cílová skupina Studenti kombinované a prezenční formy studia nefilologických akreditovaných studijních oborů i účastníci programů CŽV – paralelních studií.
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146)
Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy