Intenzivní kurz Anglického jazyka pro studenty PdF UP /nefilologických st. oborů 2/

Cena 1 580,- Kč
Charakteristika Obsah kurzu Vysvětlení a procvičení gramatických struktur a slovní zásoby, které odpovídají 7. - 12. lekci základního studijního materiálu. Toto učivo je podmínkou pro splnění zkoušky z Anglického jazyka pro nefilology 2. Cíl studia, kvalifikační efekt Příprava na písemný zápočtový test před zkouškou, která je součástí studijních povinností v prezenčním, kombinova¬ném i paralelním studiu po 2. semestru anglického jazyka a na závěrečnou zkoušku; osvojení gramatických aspektů jazyka požado¬vaných pro zvládnutí testu a zkoušky a rozší¬ření slovní zá¬soby; probírána témata na úrovni A2/B1 dle SERR. Příprava studentů KS na zkoušku z “Anglického jazyka pro nefilology 2”.
Cílová skupina Studenti kombinované formy studia nefilologických akreditovaných studijních oborů i účastníci programů CŽV – paralelních studií.
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146)
Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy