Čtenářská gramotnost

Cena 3.991 Kč
Charakteristika Cílem kurzu určeného pro učitele základních škol je představení čtenářských strategií a metod rozvíjejících čtenářskou gramotnost. Budeme přitom vycházet z požadavků na rozvoj čtenářské gramotnosti, které vyplývají z výsledků výzkumů PISA. Zaměříme se nejen na teoretické obeznámení se s danými metodami, ale také na jejich uplatnění na různých typech textů informačního i uměleckého charakteru. V rámci kurzu se učitelé 1. a 2. stupně základních škol seznámí s problematikou čtenářské gramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti, získají znalosti v oblasti čtenářských strategií, metod rozvíjejících čtenářskou pregramotnost a další směřování dětí směrem k rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Kurz bude vycházet z požadavků na rozvoj čtenářské gramotnosti, které vyplývají z výsledků výzkumů PISA. Učitelé získají nejen teoretické poznatky v oblasti současných metod, ale také praktické dovednosti při práci s různými typy textů informačního i uměleckého charakteru a dalšími typy mediálních sdělení. Kurz přispěje ke zkvalitnění profesního působení na žáky v souvislosti s rozvojem jejich čtenářské gramotnosti.
Cílová skupina Kurz je určen pro učitele 1. a 2. stupně základních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (+420 585 635 146), jana.vitkova@upol.cz,
Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy