Výchova k podnikavosti

Cena 3.360,-
Charakteristika Po absolvování kurzu by měli být účastníci schopni: orientovat se v problematice výchovy k podnikavosti vyučované na ZŠ a SŠ. Pochopit význam výuky výchovy k podnikavosti na ZŠ a SŠ. Umět aplikovat v praxi jednotlivá témata. Realizovat samostatně praktické aktivity se žáky (např. podnikatelský kroužek, fiktivní firma).
Cílová skupina Kvalifikovaní učitele 2. stupně ZŠ a SŠ pověření výukou problematiky výchovy k podnikavosti, kreativitě a iniciativě a zájemci o danou problematiku.
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146)
Možnost hradit ze šablon ne
Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy