Kurz: Výchova k podnikavosti

Cena 3.360 Kč
Charakteristika Cílem nabízeného kurzu je seznámit pedagogy s problematikou výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a možnostmi jejich implementace v rámci ŠVP ZV a mezipředmětových vztahů. Učitelé (či ředitelé) základních škol získají přehled o tématice výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a získají dovednost realizovat v této oblasti výukové metody ve vyučování a aktivity neformálního vzdělávání (podnikatelského kroužku) na základní škole. Dílčími cíli jsou: 1. základní přehled o studované problematice; 2. didaktické zpracování tématu; 3. aplikace získaných poznatků v praxi na modelu neformálního vzdělávání Účastník na konci programu získá: 1) Vědomosti a dovednosti, které mu umožní navrhnout scénáře vyučovacích hodin tak, aby docházelo k podpoře iniciativy a kreativity dětí. 2) Vědomosti a dovednosti, které mu umožní implementovat do ŠVP principy výchovy k podnikavosti, kreativitě a iniciativě žáků. 3) Vědomosti a dovednosti, které mu umožní realizovat aktivity neformálního vzdělávání zaměřené na realizaci žákem navržených nápadů a postupů a jejich prezentaci.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci základních škol a vedoucí pedagogičtí pracovníci základních škol
Termín Bude upřesněn
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146)
Možnost hradit ze šablon ne
Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy