Studium pro ředitele škol a školských zařízení - 1. setkání proběhne online

Číslo akce PV/59
Cena 9 700Kč
Charakteristika Hodinová dotace činí 105 vyučovacích hodin přímé výuky a třídenní stáž v rozsahu 15 hodin na vytipovaných školách, celkem tedy 120 vyučovacích hodin podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Cílová skupina Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na tuto funkci
Lektor PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - Působila jako vysokoškolský pedagog, zaměstnanec školského úřadu a zástupce ředitele střední školy. Specializuje se na oblast právní úpravy činnosti škol a školských zařízení, je školitelem, autorkou odborných článků a publikací.Ing. Jan Romaněnko - lektor BOZP, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik č. BEPR/017/PREV/2018 Mgr. Michal Šmucr - ředitel gymnázia v Prostějově
Termín 21. 01. 2021 - 17. 04. 2021 (21. 01. 2021 - 23. 01. 2021 (Čtvrtky – soboty vždy 9:00-17:00 h) 25. 02. 2021 - 27. 02. 2021 (Čtvrtky – soboty vždy 9:00-17:00 h) 25. 03. 2021 - 27. 03. 2021 (Čtvrtky – soboty vždy 9:00-17:00 h) 15. 04. 2021 - 17. 04. 2021 (Čtvrtky – soboty vždy 9:00-17:00 h))
Místo konání Prostějov , Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, Kollárova 12
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková, nadezda.kocourkova01@upol.cz , 731 680 370
Zaměření studia Kvalifikační studium
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

1. setkání bude realizováno online.


Zpět

Modul: Kurzy