Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování) - PRO ŠKOLY

Cena Upřesněna dle počtu účastníků (max. 30 osob)
Charakteristika Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP ve spolupráci s Ústavem speciálněpedagogických studií PdF UP a PdF Masarykovy Univerzity Brno si pro Vás připravily třídenní workshop pod vedením zkušené lektorky Mgr. Dity Chapman, BCBA, která se podílí na školení ABA terapeutů v jižní Asii a v Brně školí budoucí behaviorální analytiky, a Mgr. Radky Hájkové.Kurz je určen i začátečníkům, kteří s ABA teprve začínají, a jedince pracující s dětmi s PAS, u kterých se objevuje problémové chování. Dále je vhodný pro rodiče dětí s PAS a ostatní odbornou veřejnost, která chce získat praktické dovednosti v oblasti ABA. Co Vám účast přinese? Porozumíte základním pojmům ABA (aplikovaná behaviorální analýza) a problematice PBS (Positive Bahavioural Support) – podpora správného chování dle ABA. Naučíte se používat základní nástroje pro pozorování a záznam problémového chování. Naučíte se intervenční strategie a sami budete umět prakticky sestavovat intervenční plán.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, rodiče dětí s PAS
Lektor Mgr. Dita Chapman, BCBA, Mgr. Lucie Jeníčková a Mgr. Radka Hájková.
Termín Bude upřesněn (Kurz bude realizován dle požadavků školy.)
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Kurz bude realizován v prostorách Vaší školy.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, mail: pavla.sindlerova01@upol.cz, tel: 585 635 199
Možnost hradit ze šablon ne


Zpět

Modul: Kurzy