Metody a způsoby práce s problémovým chováním u dítěte aneb Úvod do positive behavioural support (podpora sociálně přijatelného chování) - SKUPINA B

Číslo akce Z důvodu dopadů opatření COVID-19 není možné realizovat kurz v připravených termínech. Nové termíny kurzu budou zveřejněny s dostatečným předstihem.
Cena 3000 Kč
Charakteristika Co Vám účast přinese? Porozumíte základním pojmům ABA (aplikovaná behaviorální analýza) a problematice PBS (Positive Bahavioural Support) – podpora správného chování dle ABA. Naučíte se používat základní nástroje pro pozorování a záznam problémového chování. Naučíte se intervenční strategie a sami budete umět prakticky sestavovat intervenční plán.
Cílová skupina Kurz je určen i začátečníkům, kteří s ABA teprve začínají, a jedince pracující s dětmi s PAS, u kterých se objevuje problémové chování. Dále je vhodný pro rodiče dětí s PAS a ostatní odbornou veřejnost, která chce získat praktické dovednosti v oblasti ABA.
Lektor Mgr. Dita Chapman, BCBA, Mgr. Lucie Jeníčková a Mgr. Radka Hájková.
Termíny 05. 06. 2020
11. 06. 2020
12. 06. 2020
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Učebna P5
Kontaktní osoba Mgr. Iva Ficová (iva.ficova@upol.cz, 585 635 199)
Poznámka

Z důvodu dopadů opatření COVID-19 není možné realizovat kurz v připravených termínech. Nové termíny kurzu budou zveřejněny s dostatečným předstihem – předpoklad realizace září 2020. Děkujeme za pochopení.


Zpět

Modul: Kurzy