Sociální dovednosti a efektivní komunikace

Číslo akce PR/137
Cena 1 200 Kč
Charakteristika Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Kolektivy kolegů i dětí jsou rozmanité a v důsledku toho je i rozmanitá interakce. Největší nároky jsou kladeny na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Nároky na sociální kontakt jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga, proto je důležitá kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků pedagogických pracovníků. Cílem semináře je získat informace o variabilitě a úrovni sociální interakce. Uvědomit si význam kvalitní a efektivní formy komunikace a naučit se vědomě předcházet komunikačním chybám a z nich pramenícím konfliktům. Možno hradit ze šablon II 2.I/6d ;2.II/6d; 2.V/4d ;2.VI/4d; 2.VII/4d
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ; vychovatelé ŠD, pedagogové volné času
Lektor Mgr. Jiří Halda
Termín 27. 03. 2019 , 9:00 - 16:00
Místo konání Přerov, ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (777 36 76 94, marika.kopecna@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy