Nácvik sociálních dovedností pedagoga: OBSAZENO!

Číslo akce OL/271
Cena 1300 Kč
Charakteristika Cílem této akce je nabídnout informace o variabilitě a úrovni sociální interakce, jak si ji co nejlépe „osahat“ z hlediska teoretického a následně i pohledem aplikované psychologie v praxi.Práce pedagoga je přímo třecí plochou mezi ním a prostředím. Tím, jak jsou kolektivy kolegů i dětí rozmanité, tím je i rozmanitá interakce. Nároky jsou tedy největší ne na obsah, ale na kvalitu sociálních dovedností pedagoga. Je třeba, aby ctil dynamiku skupiny, věk, složení.Nároky na sociální kontakt jsou zároveň energeticky nejnáročnější oblastí práce pedagoga – kupodivu to není aprobovanost a odborná erudice na prvním místě, ale právě kvalita a vzrůstající kultivace sociálních návyků.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci všech stupňů a typů škol a školských zařízení
Lektor Mgr. Jiří Halda
Termín 26. 05. 2021 (9:00 - 16:30)
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy