Pracovní poměr zaměstnanců škol a školských zařízení

Číslo akce OL/293
Cena 900 Kč
Charakteristika -Pracovní doba, rozvržení přímé pedagogické činnosti, přímá práce nad stanovený rozsah -Plat vs. mzda, rozdíl, složky platu – pravidla určení -Konstrukce PHmax a přepočet na úvazky pedagogů -Nenárokové složky platu – osobní příplatek a odměna, pravidla stanovení, změny… -Odměna v rámci dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr -Příplatek za přímou práci nad stanovený rozsah -Pracovní pohotovost – využití v praxi příspěvkové organizace. Odměna z FKS.
Cílová skupina Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, personalisté
Lektor Mgr. Pavel Zeman
Termín 02. 06. 2021 (14,00-17,30)
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy