Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Číslo akce PV/67
Cena 7000 Kč
Charakteristika Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 80 hodin Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhláškou č. 317/2005. Absolvent se základním vzděláním, se středním vzděláním s výučním listem získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči péči (+ 40 hodin praxe = 120 hodinový kurz). Absolvent se středním vzděláním s maturitou, vysokoškolským vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.
Cílová skupina Zájemci o studium
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeněk Pochyla - ředitel Dětského diagnostického úřadu Olomouc.
Termín 12. 02. 2021 - 30. 05. 2021 (Termíny prezenční části: 12. – 14. 2. 2021 12. – 14. 3. 2021 16. – 18. 4. 2021 + květen Pá: 14:00-19:00 So: 8:00-17:00 Ne: 8:00-11:30) )
Místo konání Prostějov , Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, Kollárova 12
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková, nadezda.kocourkova01@upol.cz , 731 680 370
Zaměření studia Kvalifikační studium
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy