Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.: OBSAZENO! 1. i 2. SETKÁNÍ PROBĚHNE ONLINE.

Číslo akce OL/294
Cena 9 500,-Kč
Charakteristika 120 hodin Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.
Cílová skupina Zájemci o studium, kteří po absolvování studia mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky
Lektor PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D., Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D.
Termín 22. 01. 2021 - 27. 06. 2021 (22. - 24. 1., 26. - 28. 2., 26. – 28. 3., 23. – 25. 4., 28. – 30. 5., 25. – 27. 6. 2021 vždy Pá:14,00-18,00 So:8,00-17,00 Ne:8,00-12,00 Datum závěrečné zkoušky v červenci 2021 bude upřesněno. )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Kvalifikační studium
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

1. SETKÁNÍ BUDE REALIZOVÁNO ONLINE FORMOU. 


Zpět

Modul: Kurzy