Metody vedení lidí (mentoring, koučování, delegování) a motivace pracovníků: PŘESUN realizace na 21. 5. 2021

Číslo akce OL/307
Cena 1300 Kč
Charakteristika Cílem kurzu je seznámit členy tréninkové skupiny se základními způsoby vedení lidí a s využíváním efektivních řídících stylů. Navazujícím cílem kurzu je analýza motivačních nástrojů a možnosti využití finanční i nefinanční motivace v podmínkách školní praxe. Účastníci kurzu budou seznámeni se souborem tipů využitelných při realizaci jednotlivých řídících stylů. Kurz je celkově zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení řídících dovedností v návaznosti na efektivní využívání motivačních nástrojů, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.
Cílová skupina Vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ
Lektor Mgr. Vítězslav Prukner, Ph.D.
Termín 19. 02. 2021 (19. 2. 2021 9,00-16,30 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Zaměření studia Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy