S hudbou? S hudbou! PŘESUN realizace na 7. 10. 2021!

Číslo akce OL/317
Cena 800,-Kč
Charakteristika S hudbou? S hudbou! Ušatá princezna aneb Uši, oči a prsty v písničce Lidové i umělé písně a říkadla s tematikou lidského těla, propojení hudební a etické výchovy s akcentem na přijetí své podoby. Kresba s hudbou, rytmická cvičení, prvky dramatické výchovy, rozvoj smyslového vnímání hudby Hudební abeceda, pentatonika a stupnice se skřítkem DODO Nácvik hudební abecedy, pentatoniky a stupnic pomocí skřítka DODO a solmizace pro mladší žáky. Intonační cvičení, pohybové hry, práce s BMWH a vozembouchem, nácvik dvou písní a říkadla R. Drgáčové na totéž metodické téma. Vánoční hostina aneb O Ježíškovi a hostech Vánoční písně a koledy vztahující se k oslavě narození Ježíška pro starší žáky. Práce s písní i netradičními výukovými pomůckami, Orff instrumentářem a dalšími nástroji, rytmická a intonační cvičení, poslech, skupinová kooperace. S sebou si přineste: pohodlné oblečení a obuv a psací potřeby.
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, ZUŠ
Lektor Rafaela Drgáčová
Termín 15. 04. 2021 (15. 4. 2021 8,00-13,00 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy