Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě: ZRUŠENO!

Číslo akce OL/319
Cena 1 300,-Kč
Charakteristika Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga-základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga, podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v ZŠ a MŠ, požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga, náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – vytyčení kompetencí, metodická podpora a vedení asistenta pedagoga, úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga, specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta, jak sestavit individuálně vzdělávací plán pro integrované dítě s asistentem pedagoga-struktura, forma, obsah.
Cílová skupina Pedagogové MŠ, ZŠ, speciálních škol, asistenti pedagoga
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 22. 04. 2021 (22. 4. 2021 8,30-16,00 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy