Vedení třídnických hodin: ZRUŠENO!

Číslo akce OL/320
Cena 800,-Kč
Charakteristika Obsahem semináře je seznámení se základními způsoby vedení třídnické hodiny, tvorbou třídních pravidel a se základy přiměřené reflexe aktivit. Účastníci se dozvědí, jak by měla třídnická hodina vypadat a jaká témata by měla obsahovat, tak aby jedním z jejích výstupů byla podpora společného (inkluzivního) vzdělávání. Role třídního učitele je nezastupitelná. Je proto důležité napravit kvalitní vztahy postavené na důvěře a respektu. Seminář je určený pro třídní učitele, kteří si chtějí získat důvěru své třídy a nastavit kvalitní vztahové a komunikační pravidla
Cílová skupina Pedagogové ZŠ a SŠ – třídní učitelé
Lektor Mgr. Karel Opravil
Termín 27. 04. 2021 (27. 4. 2021 14,00-18,00 )
Místo konání Olomouc - Hejčín , Gymnázium, Olomouc-Hejčín
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy