Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole: ZRUŠENO! / WEBINÁŘ

Číslo akce wOL/321
Cena 1 300,-Kč
Charakteristika Cílem vzdělávacího programu je zlepšit kompetence pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při práci s hyperaktivním, hypoaktivním a agresivním dítětem předškolního věku. Účastník získá informace o základních pojmech v oblasti hyperaktivity, hypoaktivity a agrese dětí v předškolním věku, včetně ADHD – LMD, příčinách hyperaktivity, hypoaktivity, ADHD – LMD v předškolním věku, Pesso terapie (základní sociální potřeby dítěte, míra jejich uspokojování v souvislosti s agresivními projevy), o správných reakcích pedagoga na hyperaktivitu, hypoaktivitu, ADHD – LMD u dítěte předškolního věku, práci s rodiči agresivního dítěte. Účastník se naučí adekvátně uspokojovat základní sociální potřeby dítěte v prostředí MŠ a tím předcházet agresivním projevům dětí, pomocí praktického nácviku při semináři práci s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí jako prostředek pro eliminaci negativních výchovných projevů dětí.
Cílová skupina Pedagogové MŠ
Lektor PaedDr. Zdeněk Martínek
Termín 28. 04. 2021 - 29. 04. 2021 (28. 4. a 29. 4. 2021 vždy 13,45-15,15 + 15,45-17,15 hodin )
Místo konání on-line , Místo konání On-line webinář, platforma BBB, účastníci obdrží odkaz do virtuální místnosti formou e-mailu
Kontaktní osoba MgA. Hana Blažková, hana.blazkova@upol.cz, 777 367 761
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy