Práce s „nestandardním“ typem žáků

Číslo akce PV/71
Cena 1 000 Kč
Charakteristika Cílem semináře je seznámit účastníky s technikami a formou práce se žáky, kteří svým chováním a reakcemi na sebe upozorňují, provokují své okolí a rozbíjí strukturu vyučovací hodiny. Seminář poskytne účastníkům základní informace o typech rizikového chování, s nimiž se mohou setkat v třídních kolektivech. Účastníci se seznámí se stupni užité agresivity v třídních kolektivech a rizik konfliktů mezi dívkami a chlapci. Seznámí se s příčinami, které spouští a vyvolávají agresivní reakce jak ze strany žáků, tak ze strany učitelů. Součástí semináře jsou i techniky pomáhající sebeovládání a zvládání negativních emocí učitelů. 5 hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ, speciálních škol, vychovatelé ŠD
Lektor Mgr. Karel Opravil
Termín 31. 05. 2021 (8:00 – 12:30)
Místo konání Prostějov , Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy