Jak rozvíjet u dětí schopnost empatie - ZRUŠENO / WEBINÁŘ

Číslo akce wPV/75
Cena 1300 Kč
Charakteristika Účastníci • získají aktuální informace o problematice rozvíjení schopnosti empatie u dětí • získají podněty pro práci s dětmi a rodinou jako celkem (se zaměřením na využívání schopnosti empatie v osobním životě jednotlivce, ale i malých společenstvích) • obdrží metodické materiály ověřené v praxi a poznatky se zahraničí (navázáno na poznatky ze skandinávských zemí) • budou motivováni realizovat vybrané aktivity ve své praxi • seznámí se s praktickými zkušenostmi, které se v současné dobře nejčastěji objevují ve spojení s termínem rozvíjení schopností empatie u dětí • osvojí si aktivizující, interaktivní metody využitelné při práci s rodinou v oblasti rozvíjení schopnosti empatie 8 hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga, pedagogové volného času vychovatelé ŠD, ZUŠ, speciální pedagogové
Lektor Mgr. Zdenka Štefanidesová - metodička, výtvarnice, lektorka, spoluvytváření metodických publikací pro MŠ, ZŠ a SŠ zaměřených na environmentální výchovu, výtvarné a grafické zpracovávání pomůcek pro ekologické centrum Sluňákov
Termín 13. 04. 2021 - 15. 04. 2021 (vždy 13:00 – 16:45 )
Místo konání on-line , Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

13. 4. 2021

15. 4.  2021

vždy 13:00 – 16:45


Zpět

Modul: Kurzy