Vzrůstající agresivita a agresivní chování u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku

Číslo akce PV/80
Cena 1 100 Kč
Charakteristika Seminář je zaměřen na otázky týkající se vzrůstající agresivity mezi dětmi mateřských škol a nižších ročníků ZŠ. Účastníci budou seznámeni s možnými příčinami vzniku, spouštěcími mechanismy agrese. Probrána bude otázka výchovných stylů v rodinách - vztah rodič x dítě, fenomén dnešní doby - volná výchova. Diskuze bude vedena na téma vymezování hranic chování dětí rodičem i učitelem. Druhá část bude zaměřena na agresivní chování přecházející v šikanování. Popsán bude profil agresora i oběti. Cílem semináře je zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v otázce volby vhodné korekce nežádoucího chování.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1.stupně ZŠ
Lektor Mgr .Lenka Bínová
Termín 31. 05. 2021 (31. 5. 2021 13:30 – 17:30 )
Místo konání Prostějov , Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy