Keramika pro radost - PŘELOŽENO - Termín bude upřesněn.

Číslo akce PR/278
Cena 1 500 Kč
Charakteristika -Kočička do každé zahrádky. 8-hodinový seminář (2x4 hodiny) Cílem kurzu je praktické zvládnutí technologického postupu modelování a glazování keramiky, seznámení se základními postupy vypalování v keramické peci a předání námětů pro práci s dětmi. Dílna je rozdělena do dvou odpoledních lekcí. • Modelování – výroba keramických objektů třemi základními technikami (tvarování z hmoty, lepení z plátů, reliéf). • Praktické ukázky dalších způsobů utváření – co vše hlína dokáže, jaké jsou její možnosti při práci s dětmi. • Glazování – dekorování vypálených výrobků z 1. lekce. • Ukázky dalších způsobů dekorování keramiky. V ceně je zahrnut výtvarný a pracovní materiál a výpaly v peci. Možno hradit ze šablon pro MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD, SVČ, ZUŠ-kulturní povědomí
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci –MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, DD, ZUŠ, SVČ
Lektor Daniela Hrdličková
Termín 24. 02. 2021 - 10. 03. 2021 (24. 2. a 10.3. 2021 vždy 14:00 - 17:30)
Místo konání Přerov , ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (731 67 88 45, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy