Spolupráce učitele s asistentem pedagoga ve třídě

Číslo akce PR/281
Cena 1 300 Kč
Charakteristika 8-hodinový seminář Seminář si klade za cíl zaměřit se především na oblast kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a na jeho metodické vedení (kdo má metodické vedení poskytovat, jak má být metodické vedení zajišťováno a co má být jeho obsahem). Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění asistentů pedagoga - základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. 1. Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga 2. Podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v ZŠ a MŠ 3. Požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga 4. Náplň práce asistenta pedagoga – vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga – vytyčení kompetencí Možno hradit ze šablon pro MŠ, ZŠ
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga
Lektor Mgr. Silvie Houšťavová
Termín 06. 05. 2021 ( 8:30-15:00)
Místo konání Přerov , ZŠ B. Němcové 16, Přerov
Kontaktní osoba Mgr. Marika Kopečná (731 678 845, marika.kopecna@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy