S hudbou? S hudbou!

Číslo akce JE/161
Cena 800 Kč
Charakteristika Zvířátka sportovci Písničky současných českých autorů s tematikou sportujících zvířátek. Využití netradičních výukových pomůcek, poslechová a pohybová cvičení, práce s Boomwhackers a Orff instrumentářem, metrum, rytmická ostinata. Jaro ve slovech a tónech Ohlasy jara v lidové i umělé poezii a písni. Jarní lidová hra pro děti, rytmická ostinata, hlasy ptáků, rozezpívání nezpěváků, ukázky práce s dynamikou a netradičními výukovými pomůckami, poslechová cvičení. V rytmu chůze zpívám si svý fůze Práce s rytmem a cítění metra pro starší žáky, pohyb a skupinová kooperace, využití rytmických nástrojů Orff instrumentáře. Neotřelý pohled na známé lidové písně pomocí rytmizace slov a scatu /dle Jany Koubkové, JK, kniha Koubkokvoky/, vědomý větší důraz na rytmus a ne zpěv /mutace u starších žáků/, poslech skladby Air J. S. Bacha v jazzové úpravě – Classic meets Cuba.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, ZUŠ
Lektor Rafaela Drgáčová
Termín 06. 05. 2021 (, 14:00 – 18:30)
Místo konání Jeseník , MKZ Jeseník, Centrum společných aktivit, 28.října 870/18
Kontaktní osoba Mgr. Ivana Jakubíková (731 678 844, 777 367 695, Ivana.jakubikova@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy