Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Číslo akce PV/45
Cena 6 500 Kč
Charakteristika Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 80 hodin Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhláškou č. 317/2005. Absolvent se základním vzděláním, se středním vzděláním s výučním listem získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Absolvent se středním vzděláním s maturitou, vysokoškolským vzděláním získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.
Cílová skupina Zájemci o studium
Lektor PhDr. et Mgr. Zdeněk Pochyla
Termíny 17. 01. 2020 - 19. 01. 2020 (Pá: 14:00–19:00, So: 8:00–17:00 a Ne: 8:00–11:30)
21. 02. 2020 - 23. 02. 2020
27. 03. 2020 - 29. 03. 2020
24. 04. 2020 - 26. 04. 2020
Místo konání Prostějov, Švehlova SŠ polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17
Kontaktní osoba Mgr. Naděžda Kocourková (731 680 370, nadezda.kocourkova01@upol.cz)
Zaměření studia Kvalifikační studium
Možnost hradit ze šablon ne
Přihláška Online přihláška ZDE


Zpět

Modul: Kurzy