Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.

Obsah 120 hodin přímé výuky Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.
Cílová skupina Zájemci o studium, kteří po absolvování studia a na základě svého odborného vzdělání mohou působit jako: učitelé odborných předmětů středních škol, učitelé praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, středních odborných školách a konzervatořích a učitelé jazykových škol s právem jazykové zkoušky
Forma studia Prezenční
Termín 08. 07. 2024 - 09. 08. 2024 (Termíny realizace: 8. 7. – 12. 7. 2024, 15. 7. – 19. 7.2024, 5. 8. – 9. 8. 2024 )
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Cena

9500,- Kč

Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková, jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Doplňující informace

ZK bude upřesněna, učebna P7 PdF UP Žižkovo nám. 5, Olomouc, platba do 28.6.2024.

Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy