Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu

Číslo akce OL/168
Cena 1 300 Kč
Charakteristika Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky, průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ. Dále je cílem semináře nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na z klíčové kompetence RVP pro MŠ.
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 23. 01. 2019 , 8:30 - 16:00
Místo konání Olomouc, Gymnázium, Olomouc - Hejčín MgA.
Kontaktní osoba Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Zaměření studia
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška ZDE - Posílejte na e-mailovou adresu uvedenou u kontaktní osoby.


Zpět

Modul: Kurzy