Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky a zápisy do 1. tříd z různých úhlů pohledu - OBSAZENO

Číslo akce OL/236
Cena 1 300 Kč
Charakteristika 8 hodinový seminář Cílem semináře je podat účastníkům informace o tom, jak by měl vypadat školsky zralý předškolák, jeho systematická příprava a vedení v rámci MŠ. Organizace práce, metodika, pomůcky. Dále bude s účastníky probrána otázka možného odkladu školní docházky, průběh vyšetření v poradnách. Účastníci budou dále seznámeni s riziky spojenými s předčasným nástupem do ZŠ. Dále je cílem semináře nabídnout určitý konkrétní standart pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na klíčové kompetence RVP pro MŠ. Možno hradit ze šablon II pro MŠ 2.I/6e
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ
Lektor Mgr. Lenka Bínová
Termín 04. 03. 2020 (, 8:30 - 15:00)
Místo konání Olomouc - Hejčín, Gymnázium, Olomouc - Hejčín MgA.
Kontaktní osoba Hana Blažková (777 367 761, hana.blazkova@upol.cz)
Možnost hradit ze šablon ano
Přihláška Online přihláška ZDE
Poznámka

KURZ JE OBSAZEN!


Zpět

Modul: Kurzy