Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřských škol

Obsah Cílem kurzu je představit metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí mateřské školy. Po skončení vzdělávací akce účastníci vyjmenují hlavní metody formativního hodnocení, objasní tvorbu nástrojů a technik formativního hodnocení. Osvojí si vybrané nástroje pro jejich následné užití, při hodnocení vzdělávacích výsledků dětí. 8 hodin.
Cílová skupina Pedagogové pracující v mateřské škole, ředitelky/ředitelé MŠ
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.
Termín 03. 06. 2024 - 10. 06. 2024 (Termíny: 03. 6. 2024, 9.00 – 13.00 hod. a 10. 6.2024, 9.00 – 13.00 hod, celkem 8 hodin (2 x 4 hodiny) )
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5.
Cena

2500,-  Kč , platba do 20. 5. 2024

Cena kurzu zahrnuje:

  • 8hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora
  • Metodika se souhrnem informací
  • Příjemné prostředí
  • Drobné občerstvení
  • Méně početná skupina účastníků, tak aby byl prostor na individuální dotazy a přístup.
  • Osvědčení
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková, jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy