Studium pro ředitele škol a školských zařízení (kombinované studium)

Obsah Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2 zákona č. 563/2004 Sb. I. MODUL – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství II. MODUL – Pracovní právo Přehled právních předpisů BOZP III. MODUL - Financování školy IV. Organizace školy a pedagogického procesu V. Pedagogická praxe ve školských zařízeních VI. Obhajoba písemné práce, pohovor o stáži a ověření získaných znalostí
Cílová skupina Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.
Forma studia Prezenční
Termín 08. 07. 2024 - 06. 08. 2024 (Termín realizace: 8.7.-12.7., 15.7.-18.7., 5. a 6.8.2024)
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, učebna P6
Cena

15.000,-

Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková, jana.vitkova@upol.cz, 585635146
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Doplňující informace

38 hodin proběhne synchronní on-line formou - on-line výuka v prostředí BigBlueButton.

15 hodin pedagogická praxe ve školských zařízeních.

67  hodin prezenční výuka.

Platby do 28.6.2024.

Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy