Jóga jako forma psychohygieny a její využití v hodinách TV na 1. a 2. stupni ZŠ

Obsah Cílem kurzu je začlenění jógových cviků a prvků do výuky TV a nedílnou součástí je zapojení průpravných her a cvičení, které s tématem souvisí. Celý kurz probíhá v tělocvičně. Při praktické ukázce si účastníci vyzkouší cvičení, hry a další aktivity na vlastní kůži, budou sdílet vlastní poznatky, zkušenosti a jejich další využití ve výuce. V teoretické části bude vše doplněno o informace o propojení jógy a TV (pohybové dovednosti, pohybová gramotnost, radost z pohybu, spontánní pohyb, prvky spolupráce, nesoutěžní prvky, základní anatomie apod.).
Cílová skupina Učitelé 1. a 2. stupně základních škol, vychovatelé, pedagogové volného času
Forma studia Prezenční
Lektor Bc. Adam Cvik
Termín 17. 05. 2024 (9:00 – 15:45 – 8 vyučovacích hodin)
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5. (tělocvična Relax – suterén budovy)
Cena

2500 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

  • 8hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora;
  • originální jógové pracovní listy;
  • příjemné prostředí;
  • drobné občerstvení;
  • méně početná skupina účastníků, tak aby byl prostor na individuální přístup;
  • osvědčení (splňující všechny náležitosti pro potřeby šablon) jedno vyhotovení.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova@upol.cz, 585 635 148
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Doplňující informace

Pohodlný cvičební úbor.


Zpět

Modul: Kurzy