Jak učit POLY - KAPACITA NAPLNĚNA

Obsah Tento kurz Vám nabídne, pedagogické postupy pro polytechnické vzdělávání, jejich realizace a začleňování do ŠVP. Metody aktivního učení posilující smyslové a rozumové vnímání přírody spolu s polytechnickými dovednostmi dětí. Rozvoj postojů dětí k badatelským, tvůrčím činnostem a ochraně životního prostředí. Seznámení s programem Učíme se venku, www.ucimesevenku.cz
Cílová skupina Učitelé předškolních institucí, Učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé, pedagogové volného času
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Iva Koutná
Termín 24. 04. 2024 (9:00 – 15:45 – 8 vyučovacích hodin)
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5.
Cena

2500 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

  • 8hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora;
  • originální pracovní listy k tématu;
  • práce s originálními pomůckami;
  • příjemné prostředí;
  • drobné občerstvení;
  • méně početná skupina účastníků, tak aby byl prostor na individuální dotazy a přístup;
  • osvědčení (splňující všechny náležitosti pro potřeby šablon) jedno vyhotovení.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova@upol.cz, 585 635 148
Doplňující informace

Velká část programu bude probíhat venku, proto prosíme přizpůsobte tomu své oblečení.


Zpět

Modul: Kurzy