Jak na … adaptaci na mateřskou školu

Obsah Kurz je zaměřen na problematiku adaptace dětí při nástupu k předškolnímu vzdělávání. Náplní kurzu bude nejen teoretické vymezení adaptačního procesu, ale především praktické ukázky adaptačních programů pro děti různých věkových kategorií, seznámení se s diagnostickými metodami pro ověřování úrovně adaptace dítěte ve školním kolektivu a nabídka postupů při řešení adaptačních obtíží dětí. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.
Cílová skupina Učitelé předškolních institucí
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Michaela Navrátilová
Termín 01. 07. 2024 (9:00 – 15:45 – 8 vyučovacích hodin)
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5.
Cena

2500 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

  • 8hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora;
  • originální pracovní listy k tématu;
  • sada tematických videí k danému tématu (VBATOHU);
  • příjemné prostředí;
  • drobné občerstvení;
  • méně početná skupina účastníků, tak aby byl prostor na individuální dotazy a přístup;
  • osvědčení (splňující všechny náležitosti pro potřeby šablon) jedno vyhotovení.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova@upol.cz, 585 635 148
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE


Zpět

Modul: Kurzy