Formativní hodnocení: metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí gymnázia

Obsah Cílem kurzu je představit metody, nástroje a techniky formativního hodnocení v prostředí gymnaziálního vzdělávání. Po skončení vzdělávací akce účastníci vyjmenují hlavní metody formativního hodnocení, objasní tvorbu nástrojů a technik formativního hodnocení. Osvojí si vybrané nástroje pro jejich následné užití, při hodnocení vzdělávacích výsledků žáků gymnázií.
Cílová skupina Pedagogové pracující na gymnáziu, ředitelky/ředitelé gymnázia
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.
Termín 17. 06. 2024 (9:00 – 13:00)
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5.
Cena

1800,-  Kč , platba do 5.6.2024

Cena kurzu zahrnuje:

  • 4hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora
  • Metodika se souhrnem informací
  • Příjemné prostředí
  • Drobné občerstvení
  • Méně početná skupina účastníků, tak aby byl prostor na individuální dotazy a přístup.
  • Osvědčení
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková, jana.vitkova@upol.cz, 585635146
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE


Zpět

Modul: Kurzy